10 x ruimte voor groen

Waar ik ook kom, ik bekijk hoe de groene ruimte is ingericht. Wat werkt? Wat werk niet? Hoeveel onderhoudsuren vraagt dit? En niet onbelangrijk: hebben de mensen hier wel iets aan? Op Facebook bestook ik vrienden met filmpjes over parken, cijfers over groen en verhalen over wat bomen doen met een mens.

Tien zomerse bedenkingen bij het groen op de straten en pleinen van onze gemeente.

Bekijk Ternat vanuit de lucht en het valt op hoe groen onze gemeente nog altijd is. Als we dat groen vanuit de natuurrijke buitengebieden kunnen doortrekken tot in de kernen, krijgen we een dicht groen netwerk waar dieren, planten én mensen baat bij hebben.

Zo een groen netwerk moet deel uitmaken van een groter plan. Het begint met een stevige lange-termijnvisie rond milieu, natuur en duurzaamheid. Met dat plan zijn we klaar voor de uitdagingen van de toekomst en versterken we het groene, landelijke kader.

Bij het uittekenen van het openbaar groen houden we best nu al rekening met het veranderend klimaat. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. Water en groen houden de hitte leefbaar. We moeten ons nu al afvragen hoe we ons het best kunnen wapenen tegen grote droogte of extreme nattigheid. Groen zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Meer bomen. Meer bomen. Veel meer bomen! Als het aan mij ligt kiezen we veel vaker voor bomen en af en toe ook voor één grote boom. Het werk dat zo een reus verzet is niet te onderschatten: lucht zuiveren, warmte vangen, water beschikbaar stellen voor andere planten… En wat nog mooier is: zo een boomkruin die boven de huizen uitsteekt maakt in een klap de hele buurt groener.

We zullen in de toekomst dichter bij elkaar wonen. Hoewel dat voor velen doembeelden oproept, hoeven dichte kernen niet onleefbaar te zijn. In het buitenland zijn er mooie voorbeelden genoeg. Groene open ruimtes, zitplekken in het groen, speelgroen, bomen en geveltuinen houden het aangenaam.

Natuurlijk kiezen we voor groen dat de biodiversiteit een zetje geeft. De gemeente kan biodiverse aanplantingen in tuinen en buurten aanmoedigen.

Kinderen moeten kunnen spelen in het groen. Bij bouwprojecten kan een deel van de groene omkadering (verplicht) bestaan uit speelgroen. Stel je daar geen grote en dure speeltuinen bij voor: voor een kind is een veilige plek met wat struiken al snel een avontuurlijk bos.

Een netwerk van fiets- en wandelwegen wordt alleen maar sterker met interessant groen eromheen. Fietsen en stappen zijn extra aantrekkelijk als je dat in het groen kan doen.

Bij het uittekenen van nieuwe groene zones houden we best rekening met de werklast. De groendienst levert schitterend werk maar de tijd dat spuiten de norm was, is voorbij. De juiste plant op de juiste plaats is een must. Verder weg van de huizen zijn natuurlijke groene bufferzones een optie. Zones met ‘getemde natuur’ geven tot 90% minder werk.

De natuur bewaren is een ding maar ze is pas echt waardevol als je ze ook kan beleven. De groene ruimte is een uitgelezen ontmoetingsplek. Banken, tafels, wandelpaden, een petanquebaan of een spelletjestafel… Een autoluwe en groene belevingszone van centrum Lombeek tot op de markt van Ternat? Het is geen onbereikbare droom.

Heb jij ergens een inspirerend voorbeeld van groene openbare ruimte gezien? Post je foto of link dan hieronder in de commentaren.

Hieronder alvast een filmpje om je in de stemming te brengen: FilmpjeReacties (2)