Ambitie en durf

Ambitie en durf

Maandag maakten internationale klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties hun bevindingen bekend. Ze zochten uit hoe we de klimaatverstoring onder de 1,5 graden kunnen houden. En of dat überhaupt nog wel mogelijk is. Ze hadden slecht maar ook goed nieuws.

De opwarming zal tussen 2030 en 2050 wellicht verder stijgen tot 1,5 graad, de grens die op de klimaatconferentie van Parijs is afgesproken. Nu bedraagt die stijging wereldwijd 1 graad. Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is om het daarbij te houden. Het hoeft niet verder uit de hand te lopen. Maar daarvoor moet iedereen wel NU uit zijn sloffen schieten. Als we niets doen en de globale temperatuurstijging gaat richting 2 graden, dan zijn de gevolgen niet meer te overzien: het noordpoolijs is dan niet langer te redden en de zeespiegel stijgt verder.

Om de opwarming binnen de perken te houden, stellen de wetenschappers 3 pistes voor.

  1. Minder energie gebruiken en die energie zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen halen;
  2. CO2 neutraliseren met natuurlijke oplossingen (meer bos!);
  3. De CO2 die nu al in de lucht zit met technologische oplossingen vangen.

Het is tijd voor actie. Er is geen tijd om te wachten tot onze regeringen die actie coördineren. We kunnen op lokaal niveau het voortouw nemen. Dat een lokaal klimaatbeleid een enorme impact heeft, bewezen steden als Kopenhagen en San Francisco. Daar is men erin geslaagd het tij te keren. Dankzij een doortastend lokaal beleid ligt de CO2 uitstoot er nu tot 30 % lager dan vijf jaar geleden.

Ik zou graag zien dat Ternat zo het voortouw neemt. Niet ‘Ternat, de gemeente’ maar jij en ik, jeugdverenigingen en de scholen, boeren en cafébazen, burgers en beleid. Samen kunnen we die CO2 naar beneden halen. Met een coherente lange-termijnvisie op vlak van mobiliteit, ruimtelijke orde en groenbeleid. Met kleine stappen, van autodelen tot zero waste. En vooral met ambitie en durf. Klimaatbeleid mag niet stoppen bij wat anderen ons voorkauwen, geen louter samenraapsel zijn van gesubsidieerde projecten. Samen tekenen we voor een ambitieus klimaatbeleid. Kan ik op jou rekenen?

Op de foto: De ‘Warming Stripes’ voor België speciaal gemaakt voor Climate without Borders. De strepen geven de gemiddelde temperatuur aan voor elk jaar sinds de start van de temperatuurmetingen in Ukkel. (met dank aan weervrouw Jill Peeters).Reacties (2)