Curieuzeneuzen in Ternat

Afgelopen voorjaar nam ons gezin deel aan Curieuzeneuzen, het burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De oudste zoon -bioingenieur in spe- legde geduldig uit hoe het experiment werkt. “Die buisjes meten stikstofdioxide en dat zegt vooral iets over het verkeer en helemaal niks over bijvoorbeeld fijn stof, veroorzaakt door de verbranding van hout en minstens even slecht voor de gezondheid.”

Moeten we daar nu blij mee zijn?

Vanochtend viel het resultaat in onze digitale bus. Ons meetpunt scoort een ‘vrij goed’ een lichtgroene stip op de kaart. In Ternat zien we vooral gele en groene bollen: tussen ‘goed’ en ‘matig’. Daarmee overschrijdt geen enkel meetpunt in onze gemeente de Europese norm voor stikstofdioxide. Je zou kunnen zeggen dat het bij ons nog wel meevalt. Toch moeten we dit in het oog houden. Gezonde lucht is geen luxe. Mensen die blootgesteld worden aan vervuilde lucht hebben meer kans op hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen en vroegtijdige sterfte.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) stelt binnenkort haar advies-waarden bij. Wellicht gaan die richting 30 microgram per kubieke meter. Daar zit je er in Ternat al op 4 meetpunten over. En als je de drempel-waarde van de WHO bekijkt (de waarde vanaf dewelke er een negatieve impact op de gezondheid is) overschrijd je in onze gemeente al op bijna 70 % van de meetpunten de grens.

Zeer lokaal

De kaart met de resultaten toont dat de kwaliteit van de lucht sterk verschilt van straat tot straat. Ook in Ternat is dat het geval. Zo hebben wij in ons eenrichting-gedeelte van de Ternatstraat wel een groene bol gescoord, maar is er in de rest van Lombeek-centrum vooral veel geel te zien. Het effect van de vervuiling is dus zeer lokaal. Dat is positief: dat betekent immers dat je met ingrepen in de mobiliteit en ruimtelijke orde wel degelijk een groot verschil maakt.

Wat je van neuzen leren kan

Het stop-and-go verkeer eist zijn tol. Op drukke wegen maar ook in dorpsstraten waar het verkeer vertraagt, zit er meer stikstofdioxide in de lucht. Een vlotte doorstroming is een must en wie er niet moet zijn moet niet door de kernen van onze gemeente.

Beperk het doorgaand verkeer.

In Ternat waren er niet veel meetpunten op de Assesteenweg. Maar als we even uitzoomen en naar onze buurgemeenten kijken, zie je het steenweg-effect: drukke invalswegen die een gemeente doorkruisen, worden geflankeerd door rode en paarse bollen. Als je ziet wat dat aanricht in Asse of Dilbeek, heb je alweer een goede reden om niet nog meer verkeer aan te trekken op de steenweg.

Nog meer verkeer op de Assesteenweg is een aanslag op je gezondheid.

De filerijder veroorzaakt het probleem én ademt zelf de slechtste lucht in. Maar als je fietst adem je dieper. Voor mensen met een zwakke gezondheid en kinderen wordt fietsen dan ongezond. Een netwerk van groene en/of autoluwe fietswegen zorgt ervoor dat kinderen langs een gezonde route naar school kunnen.

Voorzie groene fiets- en wandelwegen, weg van de drukke wegen

Op de Vlaamse kaart springen steden eruit. Een van de problemen zijn de zogenoemde ‘streetcanyons’: smalle straten tussen hoge huizen waar de vuile lucht blijft hangen. Absoluut te vermijden als de huizen ook in Ternat hoger worden.

Zorg voor een doordachte kernverdichting met voldoende ‘ademruimte’.

Open ruimte maar ook groen hebben een positief effect. Kijk bijvoorbeeld naar het verschil tussen de meetpunten in de buurt van park Kruikenburg en die aan de markt van Ternat.

Maak kernen niet enkel autoluw maar ook groener.

De resultaten voor Ternat én heel Vlaanderen vind je hier: http://www.standaard.be/curieuzeneuzen/map/#8.5/51.07/4.04Reacties (2)