Ternat drijft op talent !

Investeren in onze jongeren!

Als bachelor in orthopedagogie leerde ik, iedere mens heeft van nature gaven. De omgeving bepaalt in welke mate deze tot ontwikkeling komen. Om talent een kans te geven, moet je als omgeving zicht hebben op de aanwezige talenten. Uitblinken in iets specifiek begint vaak bij een passie. Als je deze passie voldoende aandacht geeft, groeit je vaardigheid. Door je vaardigheid te testen (bv. examen, optreden, wedstrijdgebeuren) krijg je een gevoel van competentie. Wij willen talent bekrachtigen door het in de picture te zetten. Het burgeridee om met een talentenhuis te werken is een mooi voorbeeld.

Talentdetectie begint reeds vroeg in je schoolloopbaan. Leerlingen moeten de kans krijgen om vakken te koppelen aan hun leefwereld. Zo wordt al het abstracte juist concreet. Hetgeen soms zinloos voor sommigen lijkt, wordt plots functioneel.

We moeten volgens mij nog meer jongeren leren kennis maken met ondernemen of jobs waarbinnen hun vaardigheden passen. Een passie mag een passie blijven, maar geef tegelijk zicht op de mogelijkheden. Wanneer je job je passie wordt, is de trend bijberoepen overbodig?

We kunnen jongeren zicht geven op toekomstmogelijkheden door bezoek van bedrijventerreinen, horeca, boekhoudkantoren, sociale huis, rusthuis, etc… Momenteel is het vaak nog afwachten op de klassieke afstudeerbeurs (Sid-in) voor laatstejaars. Als gemeente moeten we bovendien een platform creëren waar iedereen zijn/haar interesse, diploma kan kenbaar maken. Hoe meer Ternattenaren er werken in eigen gemeente, hoe minder Ternattenaren het fileleed dagelijks moeten doorstaan.

Via High Five/Voor Ternat nodigen we iedereen uit, om vanuit zijn/haar expertise ook in eigen gemeente na te denken op lokaal niveau.Reacties (2)