Veilig naar school !

Veilig naar school ! Een blog eens niet van een kandidaat maar van een bezorgde High Five ouder. Laurence Hamer.

De eerste schooldag is er weer en, ja, als mama begint de veiligheid op weg naar school weer door mijn hoofd te spoken.

Waarom? Omdat de fietsers en auto’s op hetzelfde moment op de weg zijn en dat zowel de fietsers als de auto’s op tijd naar school of op het werk moeten zijn. Mijn dochter kan ik brainwashen maar die anderen niet ...

Daarom ben ik de mensen die de veiligheid rond scholen samen met de gemeente en de provincie aanpakken, zeer dankbaar!

Bijvoorbeeld, De Kiem Lombeek heeft de mobiliteitsproblemen jarenlang trachten op te nemen zonder veel succes. 2 jaar geleden is er schwung in gekomen, samen met de leerkrachten heeft het Oudercomité en later de Ouderraad van de school, de gemeente Ternat en provincie Vlaams Brabant gecontacteerd om meer te weten over de subsidies “infrastructurele ingrepen voor stappers en trappers op prioritaire schoolroutes”. De subsidie bedraagt €50.000/school voor verkeerveiligheid en duurzame woon-school verplaatsingen te bevorderen. De procedure start met een analyse van de knelpunten door de ouders en leerkrachten te bevragen met de hulp van een officiële enquête. De resultaten van deze analyse werden naar de gemeente gestuurd om in een dossier vertaald te worden. Het is zeer belangrijk dat een aanvraag van de eerste keer volledig en correct ingediend is. Zo is het dus zeer concreet in gang gezet. Het heeft een beetje tijd genomen om de juiste weg te vinden in de administratieve procedures, om de correcte mensen rond tafel te krijgen en om ouders, school en gemeente op één lijn te krijgen. Maar eens dit gebeurd is, is alles in een stroomversnelling gekomen en was het startschot gegeven voor een proefopstelling en de uitvoering ervan. Enkel nog voor de uitvoering van de infrastructurele werken buiten de school wordt er nog enkel op een officieel go van de provincie gewacht. Voor de veiligheid van de kinderen komt er dus tegen half september een ruimere en beter bruikbare fietsenstalling, één enkele in-en uitgang voor de school, de school werd door enkele leerkrachten meer zichtbaar gemaakt door de naam van de school op grote houten paletten aan te brengen, er werd een parkeerverbod voor de school van kracht en er komen ook aan beide kanten van de straat beugels zodat de stoep en de straat meer gescheiden zijn en automobilisten niet meer op het voetpad kunnen rijden, tenslotte zullen er nieuwe kleurrijke wegmarkeringen worden aangebracht die duidelijk maken dat het over een schoolomgeving gaat. Later komen ook nog verkeersremmers en een betere verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de scholen. Indien nodig, zal het ook mogelijk zijn om dit nog bij te sturen. Naast de infrastructuur subsidies is er ook een Dr. Mobi subsidie aangevraagd. Dit gaat over €5000/jaar/school om mobiliteitsprojecten op school te bevorderen. De Kiem Lombeek heeft samen met de gemeente heeft ervoor gekozen om een tag-syteem te installeren. Een systeem waar elk kind die met een fiets naar school komt, beloond wordt. Op deze manier worden kinderen en ouders gemotiveerd om de fiets te nemen en niet enkel te kiezen voor een veiligere schoolomgeving, maar ook voor een gezondere schoolomgeving. Onze burgemeester is daarvoor zelf op bezoek in Bonheiden geweest om te zien hoe zij het geïmplementeerd hebben. De Kiem Lombeek roept eveneens de ouders, die hun kinderen naar school brengen, op om meer aan car- en fietspooling te doen.

Ondertussen zijn ook ouders van de 7 andere scholen in Ternat komen aankloppen bij De Kiem voor meer informatie. Ook hier vinden we gemotiveerde ouders die hun schouders onder de verkeersprojecten van hun school willen zetten. Op deze manier slaan alle scholen, samen met de gemeente Ternat de handen in elkaar… samen voor een veiligere schoolomgeving!

Binnenkort, zal ik enkel nog stressen over hoe mijn dochter het op school zal doen 😉 LaurenceReacties (2)