Burgerbeweging versus Burgerinitiatief

Een burgerbeweging is een gezamenlijke beweging van burgers, die allen in dezelfde richting lopen en hetzelfde gedachtengoed uitdragen. Meestal start dat met enkele “happy few” die een lumineus idee hebben of een eigengevonden superstrategie en tracht men de volgelingen te overtuigen hen te volgen...tja, dat is bij voorbaat de meest uitgesproken taak van een volgeling: volgen dus...

Bij een burgerinitiatief neemt de burger, wie het ook is, initiatief om iets te doen, te zeggen, mee te geven, te verbeteren. Dat initiatief wordt opgevangen en gedragen door de medeburgers en men gaat er gezamenlijk mee aan de slag. Hoe meer initiatiefnemers, hoe meer vreugd. En welke richting gaan we dan uit? Wel, dat wordt overlegd (niet gestemd!) en er wordt een volgorde opgemaakt om zaken eerst uit te voeren en de andere zaken te laten volgen. Maar wees gerust dat staat een langetermijnvisie en toekomstplan niet in de weg!

Sommige zaken halen het per definitie niet: negatieve punten en dingen die afbreuk doen aan het algemeen welzijn zoals bijvoorbeeld discriminerende opmerkingen, racisme en dergelijke... Een of andere politieke partij die haar vinger in de lucht steekt en verwittigt dat het “veel slechter” zal worden als er zonder hen geregeerd wordt, is een duidelijk voorbeeld van burgerbeweging en polarisatie. Terwijl “Voor Ternat” de verpersoonlijking is of de afvaardiging van High Five, het Burgerinitiatief van Ternat. Hier worden geen vingertjes opgestoken... tenzij je heel dringend moet...Reacties (2)